Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – Šta donosi i kako ga primeniti?

11. – 14. oktobar 2015, hotel „Breza“, Vrnjačka Banja

Tematski deo savetovanja

 1. 1. UPOREDNI PREGLED NOVIH I VAŽEĆIH REŠENJA O JAVNIM NABAVKAMA
 2. 2. PITANJA I ODGOVORI
 3. 3. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
 4. 4. ZAŠTITA PRAVA
  – Aktivna legitimacija
  – Rokovi
  – Posledice podnetog Zahteva
 5. 5. PLAN JAVNIH NABAVKI, FINANSIJSKI PLAN, PROCENJENA VREDNOST
 6. 6. USLOVI I KRITERIJUMI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (ILI OKVIRNI SPORAZUM U PRAKSI)
 7. 7. PITANJA I ODGOVORI