VELIKO PROLEĆNO SAVETOVANJE
INSTITUTA ZA EKONOMIJU I PRAVO

Institut za ekonomiju i pravo organizuje veliko prolećno savetovanje od 17-20. aprila 2019. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru. U daljem tekstu možete pogledati tematsku podelu na dane, kao i kome je koji segment savetovanja namenjen, dok će detaljnije informacije sa preciznom agendom biti objavljene uskoro.

JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

Tematski dan posvećen poslovanju javnih, javnih komunalnih i preduzeća koja imaju većinski državni kapital kao što je slučaj u oblasti vodoprivrede. Naši predavači su praktičari koji i sami rade u javnim preduzećima. Time smo osigurali suštinsko razumevanje problema sa kojima se javni sektor suočava kao što su korporativno upravljanje i izveštavanje o realizaciji programa poslovanja.

17. april 2019.

JAVNE NABAVKE

Tematski dan posvećen nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama i očekivanim promenama, zaštiti prava u postupcima javnih nabavki kao i drugim aktuelnostima u sistemu javnih nabavki. Eminentni predavači će odgovoriti na sva Vaša pitanja i razjasniti sve nedoumice koje imate.

18. april 2019.

Institut za ekonomiju i pravo

KONTROLA KORISNIKA BUDŽETA

Jedno do najosetljivijih pitanja koje povezuje ceo javni sektor jeste budžet i kontrola trošenja budžetskih sredstava. Upravo je to razlog zašto smo ovaj dan posvetili pitanjima kontrole namenskog i zakonitog trošenja. Naši predavači dolaze iz vrhunskih institucija čija je nadležnost upravo kontrola. Kao provereni profesionalci, skrenuće Vam pažnju na najčešće greške i propuste. Takođe će i odgovoriti na sva Vaša pitanja kako bi obezbedili ispravno i zakonito poslovanje svoje ustanove ili preduzeća.

19. april 2019.

OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Pitanja sa kojima se suočavaju ustanove obrazovanja i vaspitanja brojna su i stalno se menjaju. Svesni smo da je reč o sistemu koji se stalno menja. Stoga smo ovaj dan posvetili pitanjima sa kojima se ustanove suočavaju. Naši predavači i sami dolaze iz ustanova, institutcija sistema i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Time smo obezbedili uslove za kvalitetan dijalog i komunikaciju iz koje će, verujemo, proisteći niz kvalitetnih zaključaka i razrešenih nedoumica.

20. april 2019.