vaspitni rad u domovima učenika

Akreditovana konferencija: „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 6"

26-29. septembar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović"
Zlatibor

Institut za ekonomiju i pravo organizuje tradicionalnu dvodnevnu konferenciju posvećenu vaspitnom radu u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije.

Konferencija je namenjena:
Direktorima
Sekretarima
Vaspitačima
Stručnim saradnicima

Tematski deo konferencije:

Četvrtak 26. septembar 2019.
19:00 – 21:00 – Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika

Petak 27. septembar 2019.
08:00 – 10:00 – Postavljanje postera
10:00 Otvaranje konferencije i uvodna reč

Tematski deo – rad u plenumu
mr Aleksandar Kontić
I DOM KAO ZAMENA ZA RODITELЈE – PREDNOSTI I MANE

dr Marija Vukelić
II EKOLOŠKA PSIHOLOGIJA U DOMU UČENIKA

Miloš Kovačević
III ISHRANA UČENIKA KAO DEO RADA VASPITAČA U DOMU

Danica Mudrić
IV DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST UČENIKA U DOMU

14:00 – Ručak
15:30 – Izlet: Stopića pećina
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče

Subota 28. septembar 2019.

09:00 – Rad u grupama

• Sekcija 1: Adaptacija i učenje

• Sekcija 2: Životne veštine

• Sekcija 3: Život u zajednici

13:00 – 14:00 – Poster prezentacija

14:00 – 15:00 – Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka.

15:00 – Ručak

20:00 – Svečana večera

Redaktor:
dr Lidija Kozarčanin

Recezent:
dr Goran Petković

Pogledajte i druge naše skupove ovde

Pratite nas na Facebook-u i Instagramu

Program Instituta za ekonomiju i pravo „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije“ je prihvaćen od strane ZUOV-a kao akreditovani program u smislu stalnog stručnog usavršavanja.

Materijal za konferenciju:

  • Detaljan program rada sa satnicama i salama
  • Rezime radova koji se izlažu na plenumu
  • Zbornik radova i saopštenja u roku od 60 dana,svakom učesniku
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 11.800,00 (PDV uključen)
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.

Učesnici mogu rezervisati smeštaj i boravak u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“, Zlatibor preko agencije Visa travel na telefone 011/26-22-789, 065/26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

vaspitni rad u domovima učenika

Lokacija održavanja:

Uputstvo za poster sekciju i prezentaciju:

Petak, 27. septembar 2019:
08:00 do 10:00 časova – Postavljanje postera

Subota, 28. septembar 2019:
13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem do 20. septembra 2019. godine mejlom na zbornik@iep.rs. Prospekti/plakati se postavljaju 27. septembra 2019. od 08:00 do 10:00 časova.
Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti,
dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja
• Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 20. septembra 2019. godine.