Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 1

19 - 21. maj 2017.
Hotel "Divčibare", Divčibare

Tematski deo konferencije:

Petak 19. maj 2017.
Otvaranje konferencije i uvodna reč:

Tematski deo – rad u plenumu
I EVALUACIJA VASPITNOG RADA U DOMOVIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

II PODRŠKA ADAPTACIJI NA ŽIVOT U DOMU – RAD SA RODITELJIMA

III PRIMENA VASPITNO-DISCIPLINSKIH MERA U DOMU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

IV SPECIFIČNE IZAZOVNE SITUACIJE U DOMU UČENIKA
* PREPORUKE I SMERNICE ZA IZRADU ESEJA ZA ISPIT ZA LICENCU

V PRAVA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Subota 20. maj 2017.

09:00 – Rad u grupama
• Sekcija 1: Za učenje i karijerno vođenje
• Sekcija 2: Za razvoj ličnosti i socijalizaciju
• Sekcija 3: Za organizaciju života i rada u domu

Poster prezentacija

Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka

Akreditacija:

Program Instituta za ekonomiju i pravo „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije“ je prihvaćen od strane ZUOV-a i kao akreditovani program donosi 2 boda u smislu stalnog stručnog usavršavanja.

Lokacija održavanja: