Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja

Andrija Penzeš
Upravljanje otpadom
u ustanovama obrazovanja

Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja

Upravljanje otpadom se pokazuje kao sve veći izazov u savremeno doba. Otpad je nužni proizvod lјudske aktivnosti, a upravlјanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikuplјanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Cilј upravlјanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o upravljanju otpadom ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Autor brošure je Andrija Penzeš, dugogodišnji konsultant u oblastima upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i ekologije.

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o upravljanju otpadom ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Autor brošure je Andrija Penzeš, dugogodišnji konsultant u oblastima upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i ekologije.

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Upravljanje otpadom se pokazuje kao sve veći izazov u savremeno doba. Otpad je nužni proizvod lјudske aktivnosti, a upravlјanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikuplјanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Cilј upravlјanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.

1.099,00 RSD
PDV uračunat

Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja

Pogledajte i druga naša izdanja ovde

Pratite nas na Facebook-u i Instagramu