U susret savremenom obrazovanju

16. - 19. mart 2017.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Četvrtak 16. mart 2017.

Do 20:00 – Dolazak učesnika, podela materijala i evidencija učesnika

Od 20:00 – Koktel dobrodošlice

Petak 17. mart 2017.

10:00 – Otvaranje savetovanja, uvodna reč

I Nacionalni prosvetni savet – uloga i značaj u visokom školstvu

II Akreditacija i ponovna akreditacija studijskih programa u visokim školama

Subota 18. mart 2017.

10:00 – Početak rada

III Visoko obrazovanje vaspitača u Srbiji

IV Izrada Pravilnika, izmena i dopuna opštih akata na visokim strukovnim

školama

V Osvrt na nove standarde u akreditaciji studijskih programa

20:00 – Svečana večera

Nedelja 19. mart 2017.

08:00 – 10:00 – Odlazak učesnika

Predavači:

prof. dr Ivan Bulatović
Član Nacionalnog prosvetnog Saveta za visoko obrazovanje

spec. dr Melanija Ilić, spec. Ljilјana Jovčić
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

prof. dr Svetlana Karić
Direktor Visoke strukovne škole za vaspitače u Šapcu

prof. dr Miodrag Paspalј
VPŠ strukovnih studija Beograd

prof. dr Vera Milošević, Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Materijal za savetovanje:

  • Časopis „Prosvetni informator”  2/2017
  • Sertifikat o učešću
  • CD sa prezentacijama predavača.

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Cena kotizacije je 15.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).

Kotizacija za pretplatnike, kao i za drugog i naredne učesnike iz iste ustanove iznosi 7.990,00 RSD (PDV uračunat)

Kotizacija za pretplatnike koji koriste gratis/e (Jedna pretplata, jedan učesnik) – BESPLATNO

Učesnici savetovanja iz iste ustanove ostvaruju poseban popust za savetovanje “Javne nabavke u Republici Srbiji”. Za ove učesnike kotizacija iznosi 7.990,00 RSD.
Više o savetovanju “Javne nabavke u Republici Srbiji” možete saznati ovde

Smeštaj:

Učesnici mogu rezervisati smeštaj i prevoz kod agencije „Putnikos“,telefonom na 036/612-377, 063/8585-755 ili na e-mail: putnikosagencija@gmail.com

Lokacija održavanja: