Javne nabavke i kontrola korisnika javnih sredstava

Javne nabavke i kontrola korisnika javnih sredstava

Državna revizorska institucija savetovanje Kontrola DRI

Javne nabavke i kontrola korisnika javnih sredstava

- Državna revizorska institucija
- Budžetska inspekcija
- Uprava za javne nabavke
- Republička Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

21-24. avgust 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Dan 1: Sreda, 21 avgust 2019

 

Do 18:30 Dolazak učesnika, prijava i evidencija
18:30 – 21:00 Večera

 

Dan 2: Četvrtak, 22. avgust 2019.

 

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:00 – 11:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
– Postupak kontrole
– Odgovornost direktora i šefa računovodstva

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Najčešće nepravilnosti u utvrđene u kontroli korisnika javnih sredstava
– Jubilarne nagrade
– Javne nabavke
– Izvršenje ugovora (usluge, dobra, radovi)
– Primeri iz prakse

 

15:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 19:00 Izlet
19:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče Restoran „Jezerce“

 

Dan 3: Petak, 23. avgust 2019.

 

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Novine u nacrtu Zakonu o javnim nabavkama

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

– Najčešće greške Naručilaca
– Praksa komisije
– Nove odluke – primeri iz prakse

13:30 – 14:00 Pitanja i odgovori
15:00 – 16:00 Ručak
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Dan 4: Subota, 24. avgust 2019.

 

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava 

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava

13:00- 13:30 Podela sertifikata, završetak savetovanja,
Do 17:00 Kasna odjava i odlazak učesnika

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 15.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”** koji su iskoristili gratis/e*: 9.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” koji nisu iskoristili gratis/e * BESPLATNO
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Smeštaj:

Učesnici mogu rezervisati smeštaj za savetovanje u hotelu “Jezero”, na Borskom jezeru preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Cena smeštaja u jednokrevetnoj sobi iznosi 16.990,00 RSD za dva puna pansiona i jedan polupansion u periodu od 21. do 24. avgusta 2019. godine

Cena smeštaja u dvokrevetnoj sobi iznosi 14.990,00 RSD za dva puna pansiona i jedan polupansion u periodu od 21. do 24. avgusta 2019. godine Kontrola DRI

Lokacija održavanja:

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava (DRI i Budžetska inspekcija)

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija -Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Državna revizorska institucija – Pitanja i odgovori

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja: