Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

program poslovanja javnih preduzeca

Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

14. novembar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, 11000 Beograd

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno poslovanju javnih i javnih komunalnih preduzeća sa posebnim osvrtom na programe poslovanja u 2020 godini.

Savetovanje je namenjeno: direktorima, direktorima finansijskih, pravnih i komercijalnih službi u javnim, javnim komunalnim i preduzećima čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili jedinice lokalne samouprave kao i: načelnicima gradskih i opštinskih uprava, načelnicima za privredu i finansije, načelnicima za stambeno-komunalne poslove, načelnicima javnih službi gradova i opština.

 

Savetovanje Vam omogućava:
– Upoznavanje sa najboljom poslovnom praksom
– Razumevanje procesa identifikovanja, dokumentovanja i upravljanja
– Odgovore na vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

Kako biste dobili odgovore na pitanja i rešili nedoumice oko usklađivanja svog poslovanja, organizujemo savetovanje sa predavačima koji imaju veliko praktično iskustvo u ovoj oblasti.

 

Četvrtak, 14. novembar 2019.
10:00: Početak rada

Direktor Instituta za ekonomiju i pravo
UVODNA REČ ORGANIZATORA

 

Stanimirka Mijailović, Iva Pegan Karadžole
PLANIRANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA
– Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjih planova poslovanja za period 2020-2023. godine
– Usklađenost godišnjih programa poslovanja sa dugoročnim i srednjoročnim planovima
– Mogućnost eventualnih izmena i dopuna
– Popunjavanje tabela koje su sastavni deo programa poslovanja
– Kako i iz kojih razloga raditi izmene i dopune programa poslovanja?
– Kontrola zarada i zapošljavanja – odgovori na aktuelna pitanja

 

11:30: Kafe pauza

 

Stanimirka Mijailović, Iva Pegan Karadžole
PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA OD STRANE OSNIVAČA – KVARTALNO IZVEŠTAVANJE
– Izrada i dostavljanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja (JP i JKP)
– Izrada i dostavljanje godišnje analize poslovanja javnih preduzeća, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju javnog preduzeća (JLS)

 

Biljana Miladinović-Stojanović
NAČIN I USLOVI ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI KOD JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

 

PITANJA I ODGOVORI

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Edukatori:


Stanimirka Mijailović
Ministarstvo privrede

 

Iva Pegan Karadžole
Ministarstvo privrede

 

Biljana Miladinović-Stojanović
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture

Materijal za savetovanje:

  • – Prezentacije predavača
  • – Radni materijal
  • – Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 11.500,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

program poslovanja javnih preduzeca

Lokacija održavanja:

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

25. januar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala
10:00 Početak rada
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:15 – 11:45
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
– Izrada plana
– Prikupljanje potreba
– Usklađenost sa finansijskim planom
– Istovrsnost nabavki
– Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 
11:45 – 12:15 Kafe pauza, osveženje

12:15 – 13:15
Bojana Badnjarević, Institut za ekonomiju i pravo
Okvirni sporazum
Primeri dobre prakse

13:15 – 14:00
RADIONICA: Izrada plana nabavki

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori

Predavači:

Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Bojana Badnjarević
Institut za ekonomiju i pravo

Lokacija održavanja:

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava (DRI i Budžetska inspekcija)

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija -Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Državna revizorska institucija – Pitanja i odgovori

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja:

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija – najčešće utvrđene nepravilnosti, primeri iz prakse

Budžetska inspekcija – Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

 

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Izrada završnog računa za 2018. godinu

Tribina: Stalno stručno usavršavanje – licenca za direktore

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja:

Savetovanja

Savetovanja

Savetovanje, seminar, obuka, konferencija ili neki drugi oblik stručnog usavršavanja… Na pravom ste mestu.

Institut za ekonomiju i pravo ima decenijsko iskustvo u organizaciji stručnih skupova kao što su seminari i savetovanja, obuke, konferencije i drugi oblici stručnog usavršavanja. Naša savetovanja i seminari su fokusirani na tri primarne grupe: javne nabavke, javna preduzeća kao i oblast obrazovanja i vaspitanja. U ovim oblastima Institut za ekonomiju i pravo pruža i konsultantske usluge.

Saznajte više o našim skupovima, ili nam se pridružite na nekom predstojećem.
All
Sajt priredio IBN Studio
savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja