Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

program poslovanja javnih preduzeca

Poslovanje javnih i javno komunalnih preduzeća u 2020. godini

14. novembar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, 11000 Beograd

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno poslovanju javnih i javnih komunalnih preduzeća sa posebnim osvrtom na programe poslovanja u 2020 godini.

Savetovanje je namenjeno: direktorima, direktorima finansijskih, pravnih i komercijalnih službi u javnim, javnim komunalnim i preduzećima čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili jedinice lokalne samouprave kao i: načelnicima gradskih i opštinskih uprava, načelnicima za privredu i finansije, načelnicima za stambeno-komunalne poslove, načelnicima javnih službi gradova i opština.

 

Savetovanje Vam omogućava:
– Upoznavanje sa najboljom poslovnom praksom
– Razumevanje procesa identifikovanja, dokumentovanja i upravljanja
– Odgovore na vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

Kako biste dobili odgovore na pitanja i rešili nedoumice oko usklađivanja svog poslovanja, organizujemo savetovanje sa predavačima koji imaju veliko praktično iskustvo u ovoj oblasti.

 

Četvrtak, 14. novembar 2019.
10:00: Početak rada

Direktor Instituta za ekonomiju i pravo
UVODNA REČ ORGANIZATORA

 

Stanimirka Mijailović, Iva Pegan Karadžole
PLANIRANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA
– Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjih planova poslovanja za period 2020-2023. godine
– Usklađenost godišnjih programa poslovanja sa dugoročnim i srednjoročnim planovima
– Mogućnost eventualnih izmena i dopuna
– Popunjavanje tabela koje su sastavni deo programa poslovanja
– Kako i iz kojih razloga raditi izmene i dopune programa poslovanja?
– Kontrola zarada i zapošljavanja – odgovori na aktuelna pitanja

 

11:30: Kafe pauza

 

Stanimirka Mijailović, Iva Pegan Karadžole
PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA OD STRANE OSNIVAČA – KVARTALNO IZVEŠTAVANJE
– Izrada i dostavljanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja (JP i JKP)
– Izrada i dostavljanje godišnje analize poslovanja javnih preduzeća, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju javnog preduzeća (JLS)

 

Biljana Miladinović-Stojanović
NAČIN I USLOVI ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI KOD JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

 

PITANJA I ODGOVORI

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Edukatori:


Stanimirka Mijailović
Ministarstvo privrede

 

Iva Pegan Karadžole
Ministarstvo privrede

 

Biljana Miladinović-Stojanović
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture

Materijal za savetovanje:

  • – Prezentacije predavača
  • – Radni materijal
  • – Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 11.500,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

program poslovanja javnih preduzeca

Lokacija održavanja:

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Snaga dečijeg uma

Snaga dečijeg uma

mape uma

Snaga dečijeg uma

Prijava je u toku
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Specifičnost ovakvog učenja je u tome što se u isto vreme koriste obe moždane hemisfere. Leva ili logička hemisfera, koja se bavi analizom, brojevima, linearnošću, rečima, logikom i listama i desna ili kreativna hemisfera, koja je zadužena za sintezu, prostorno poimanje, ritam, imaginaciju i dnevno sanjarenje. Znajući ovo, kada mapiramo naš um, moramo koristiti pojmove koje koriste i jedna i druga hemisfera mozga. Dakle, levoj hemisferi su potrebne činjenice, a desnoj opisi tih činjenica.

Umne ili mentalne mape imaju širok opseg primene i koriste se često u poslovne i obrazovne svrhe. Polja u kojima su one najprimenjivije su sumiranje nekog znanja, revidiranje, pojašnjavanje ili kao pomoćno sredstvo na, na primer, predavanjima, gde mogu da posluže kao podsetnik.

 

Do 10:00 Dolazak učesnika, prijava i evidencija

10:00 – 10:20
Pero Knežević
Uvodna reč

 

10:20 – 12:00
Marica Vuletić
Mape uma
– Definicija pojma
– Upoznavanje rada leve i desne hemisfere lјudskog mozga,
– Značaj ovakvog načina razmišlјanja
– Prednosti i potreba za korišćenjem mapa uma

 

12:00 – 12:30: Pauza

 

12:30 – 14:00
Marica Vuletić
Mape uma
– Učesnici linearnim putem odgovaraju na temu „Dečija mašta i stvaralaštvo“ pišući o svim aspektima razvoja dečije ličnosti u određenom uzrastu.
– Analiza sadržaja koji je urađen pomoću linearnog načina rada
– Poređenje efekata sa drugačijim pristupom radu (Mapom uma)

 

Marica Vuletić
Zajednička mapa uma
– Koristeći klјučne reči sa grana, učesnici prave zajedničku mapu uma
– Analiza sadržaja zajedničke mape uma

 

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori
Diskusija, sumiranje i usvajanje zaklјučaka sa skupa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Materijal za savetovanje:

  • Prezentacije predavača,
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 13.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise koji koriste gratis*: BESPLATNO
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Lokacija održavanja:

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

17-20. april 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno pitanjima kontrole trošenja javnih sredstava (Državna revizorska institucija i Budžetska inspekcija), kao i prikazu novog Zakona o javnim nabavkama.

 

Sreda – Dan 1: 17. april 2019.

Do 18:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
19:00 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Koktel dobrodošlice

 

Četvrtak – Dan 2: 18. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala

10:00 – 10:30 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:30 – 11:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Postupak kontrole budžetske inspekcije

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Najčešće greške utvrđene u radu
– Jave nabavke
– Opšti akti
– Zakup
– Konsultantske usluge
– Prevoz zaposlenih
– Pitanja i odgovori

13:30 – 16:30 Ručak
16:30 – 18:00 Izlet: Lazareva pećina
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče Restoran „Jezerce“

 

Petak – Dan 3: 19. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz novih rešenja

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz postupaka

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:00
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava
Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
– Nove odluke

13:00 – 14:00
Pitanja i odgovori

14:00 – 17:00 Ručak
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Subota – Dan 4: 20. april 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
10:00 – 10:45
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Kontrola korisnika javnih sredstava
– Postupak i vrste revizija
10:45 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Najčešće greške i primeri iz prakse utvrđenih nepravilnosti u postupcima kontrole
– Nenamensko trošenje sredstava
– Isplate plata i zarada
– Javne nabavke
– Završni račun
– i druge nepravilnosti

11:30 – 12:00 Kafe pauza

11:30 – 12:15
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Odazivni izveštaj
– Načini otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i sastavljanje odazivnog izveštaja

12:15 – 13:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Pitanja i odgovori

13:00 – 13:30 Dodela sertifikata
13:30 – 15:00 Ručak

Veliko prolećno savetovanje april 2019

Veliko prolećno savetovanje april 2019

VELIKO PROLEĆNO SAVETOVANJE
INSTITUTA ZA EKONOMIJU I PRAVO

Institut za ekonomiju i pravo organizuje veliko prolećno savetovanje od 17-20. aprila 2019. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru. U daljem tekstu možete pogledati tematsku podelu na dane, kao i kome je koji segment savetovanja namenjen, dok će detaljnije informacije sa preciznom agendom biti objavljene uskoro.

JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

Tematski dan posvećen poslovanju javnih, javnih komunalnih i preduzeća koja imaju većinski državni kapital kao što je slučaj u oblasti vodoprivrede. Naši predavači su praktičari koji i sami rade u javnim preduzećima. Time smo osigurali suštinsko razumevanje problema sa kojima se javni sektor suočava kao što su korporativno upravljanje i izveštavanje o realizaciji programa poslovanja.

17. april 2019.

JAVNE NABAVKE

Tematski dan posvećen nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama i očekivanim promenama, zaštiti prava u postupcima javnih nabavki kao i drugim aktuelnostima u sistemu javnih nabavki. Eminentni predavači će odgovoriti na sva Vaša pitanja i razjasniti sve nedoumice koje imate.

18. april 2019.

Najava-3

KONTROLA KORISNIKA BUDŽETA

Jedno do najosetljivijih pitanja koje povezuje ceo javni sektor jeste budžet i kontrola trošenja budžetskih sredstava. Upravo je to razlog zašto smo ovaj dan posvetili pitanjima kontrole namenskog i zakonitog trošenja. Naši predavači dolaze iz vrhunskih institucija čija je nadležnost upravo kontrola. Kao provereni profesionalci, skrenuće Vam pažnju na najčešće greške i propuste. Takođe će i odgovoriti na sva Vaša pitanja kako bi obezbedili ispravno i zakonito poslovanje svoje ustanove ili preduzeća.

19. april 2019.

OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Pitanja sa kojima se suočavaju ustanove obrazovanja i vaspitanja brojna su i stalno se menjaju. Svesni smo da je reč o sistemu koji se stalno menja. Stoga smo ovaj dan posvetili pitanjima sa kojima se ustanove suočavaju. Naši predavači i sami dolaze iz ustanova, institutcija sistema i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Time smo obezbedili uslove za kvalitetan dijalog i komunikaciju iz koje će, verujemo, proisteći niz kvalitetnih zaključaka i razrešenih nedoumica.

20. april 2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

25. januar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala
10:00 Početak rada
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:15 – 11:45
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
– Izrada plana
– Prikupljanje potreba
– Usklađenost sa finansijskim planom
– Istovrsnost nabavki
– Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 
11:45 – 12:15 Kafe pauza, osveženje

12:15 – 13:15
Bojana Badnjarević, Institut za ekonomiju i pravo
Okvirni sporazum
Primeri dobre prakse

13:15 – 14:00
RADIONICA: Izrada plana nabavki

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori

Predavači:

Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Bojana Badnjarević
Institut za ekonomiju i pravo

Lokacija održavanja:

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava (DRI i Budžetska inspekcija)

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija -Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Državna revizorska institucija – Pitanja i odgovori

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja:

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija – najčešće utvrđene nepravilnosti, primeri iz prakse

Budžetska inspekcija – Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

 

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Izrada završnog računa za 2018. godinu

Tribina: Stalno stručno usavršavanje – licenca za direktore

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja:

Savetovanja

Savetovanja

Savetovanje, seminar, obuka, konferencija ili neki drugi oblik stručnog usavršavanja… Na pravom ste mestu.

Institut za ekonomiju i pravo ima decenijsko iskustvo u organizaciji stručnih skupova kao što su seminari i savetovanja, obuke, konferencije i drugi oblici stručnog usavršavanja. Naša savetovanja i seminari su fokusirani na tri primarne grupe: javne nabavke, javna preduzeća kao i oblast obrazovanja i vaspitanja. U ovim oblastima Institut za ekonomiju i pravo pruža i konsultantske usluge.

Saznajte više o našim skupovima, ili nam se pridružite na nekom predstojećem.
All
Sajt priredio IBN Studio
savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja