Ekskurzije i nastava u prirodi

Ekskurzije i nastava u prirodi

javna nabavka ekskurzije

ekskurzije javna nabavka ekskurzije

Ekskurzije i nastava u prirodi

Poštovani prijatelјi, koleginice i kolege, direktori, nastavnici, stručni saradnici i vaspitači.

 

Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i primeri kako se vrši javna nabavka ekskurzije.

 

Podsećamo vas da je prvi priručnik sa ovom temom izašao 2006. godine, drugi 2014. godine. Veoma su dobro primlјeni, kao koristan vodič, od strane svih učesnika u postupku organizacije i realizacije nastave u prirodi i ekskurzije.

 

Napori koje je u prethodnom periodu činilo, a i danas čini, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usmereni su ka što bolјoj pripremi, organizaciji, realizaciji a iznad svega na maksimalnoj bezbednosti učesnika ovih putovanja. U tom smislu i u ovim pravilnicima je deo koji se odnosi na bezbednost obrađen sa posebnom pažnjom. Insistira se na nultoj toleranciji kada je ona u pitanju. Zbog toga i na ovom mestu to ističemo kao najvažniji faktor kojem škole treba da posvete najviše vremena, naročito tokom priprema za izvođenje ovih aktivnosti.

 

Nadamo se da će vam i ovaj priručnik biti velika pomoć da na najkvalitetniji način pripremite, organizujete i realizujete ekskurziju i nastavu u prirodi u vašoj školi.

Ekskurzije i nastava u prirodi – novo izdanje poznatog priručnika

Priručnik je koncipiran tako da sadrži sve što Vam je potrebno da sprovedete ekskurziju ili nastavu u prirodi u skladu sa svim važećim propisima.

Priručnik sadrži Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi i Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi. Takođe, u priručniku je detaljno objašnjeno i evidentiranje roditelјskog dinara u ustanovama obrazovanja. Detaljno su obrađeni obračun i isplata dnevnica kao i naknada troškova za službeno putovanje u inostranstvo.

Javna nabavka ekskurzije:

Sastavni deo priručnika čini i kompletan primer postupka javne nabavke ekskurzije sa modelima svih akata koji prate ovaj postupak.

Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.

2.290,00 RSD
PDV uračunat

Pogledajte i druga naša izdanja ovde

Pratite nas na Facebook-u i Instagramu

Ekskurzije i nastava u prirodi

Ekskurzije i nastava u prirodi

Ekskurzije i nastava u prirodi

27. jun 2019
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, 11000 Beograd

Tematski deo savetovanja:

Poštovani,
Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje koje je namenjeno direktorima,  zamenicima direktora, sekretarima i šefovima računovodstva u osnovnim i srednjim školama gde obrađujemo đačke ekskurzije i nastavu u prirodi.

Do 10:00 Dolazak učesnika, prijava i evidencija

10:00 – 10:15
Uvodna reč

10:15 – 11:30
Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi
Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
– Ciljevi
– Zadaci
– Sadržaji
– Programi
– Priprema
– Realizacija
– Izveštaji

11:30 – 12:00: Kafe pauza

12:00 – 13:00
Pravna i zakonska regulativa ekskurzija i nastave u prirodi

13:00 – 14:30
Postupak javne nabavke ekskurzije i nastave u prirodi

14:30 – 15:30
Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja:

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

U novom izdanju naše knjige “Ekskurzije i nastava u prirodi” obradili smo pitanje ekskurzija i nastave u prirodi sa svih aspekata. Osim pedagoškog aspekta, koji je najočigledniji jer je ekskurzija deo programa, one su i pitanje normativno-organizacionog okvira koji novi pravlinici uspostavljaju. Sad druge strane, tu je pogled na ekskurzije iz aspekta budžetskog računovodstva. Treći aspekt je možda i najsloženiji, a to su javne nabavke ekskurzija i nastave u prirodi. Ovo izdanje nudi odgovore na sva Vaša pitanja.