Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

zakon o javnim nabavkama 2019

Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

8-11. decembar 2019.
Hotel "Grand" 4*, Kopaonik

Konačna agenda savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno kontroli Državne revizorske institucije, budžetskoj inspekciji i novom Zakonu o javnim nabavkama.
Savetovanje je namenjeno odgovornim licima u preduzećima i ustanovama koje su korisnici javnih sredstava.

 

Nedelja, 8. decembar 2019.

od 13:00: Dolazak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 21:00: Registracija učesnika, podela materijala
19:00 – 21:00 Večera

 

Ponedeljak, 9. decembar 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
08:00 – 09:00 Registracija učesnika, podela materijala

09:00 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

 

09:00 – 10:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Osnovne odredbe
– Postupci javnih nabavki
– Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
– Posebni režimi nabavke
– Centralizovane i zajedničke javne nabavke

 

10:30 – 11:00 Kafe pauza, osveženje

 

11:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Računanje i određivanje rokova
– Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
– Objavlјivanje i transparentnost
– Izbor učesnika i dodela ugovora
– Izvršenje ugovora

 

12:00 – 14:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama
– Obračun i isplata zarada (plata),
– Javne nabavke
– Popis
– Imovina
– Obaveze
– i druge aktuelnosti

 

14:00 – 15:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke

Pitanja i odgovori

 

15:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 18:00 Slobodno vreme
18:00 – 20:00 Večera

 

Utorak, 10. decembar 2019.
07:00-09:00 Doručak
11:00 Početak rada

 

11:00 – 12:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
– Sektorske delatnosti
– Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
– Kancelarija za javne nabavke
– Portal javnih nabavki

 

12:30 – 13:00 Kafe pauza, osveženje

 

13:00 – 14:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki
– Pravna zaštita
– Kaznene odredbe
– Prelazne i završne odredbe

 

14:30 – 15:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Pitanja i odgovori

 

15:30 – 17:00 Ručak
17:00 – 20:00 Slobodno vreme
20:00 Svečana večera, muzičko veče

 

Sreda, 11. decembar 2019.
07:00 – 9:00 Doručak
09:00 Početak rada

 

09:00 – 10:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
– Utvrđene nepravilnosti u radu
– Najčešće greške korisnika javnih sredstava
– Primeri iz prakse

 

10:30 – 11:00 Kafe pauza, osveženje

 

11:00 – 12:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
– Utvrđene nepravilnosti u radu
– Najčešće greške korisnika javnih sredstava
– Primeri iz prakse

 

12:00 – 13:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Pitanja i odgovori

 

13:00 – 13:30 Dodela sertifikata, završetak savetovanja
Do 15:00 Odjava učesnika iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 15.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” iznosi 10.990,00 RSD (PDV uračunat)
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Grand”, Kopaonik preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Lokacija održavanja:

zakon o javnim nabavkama 2019

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

zakon o javnim nabavkama 2019

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Javne nabavke – osnovni pojmovi

Javne nabavke – osnovni pojmovi

Šta su javne nabavke?

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije itd. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema načelima javnih nabavki. javne nabavke

Korisni linkovi: javne nabavke

Ministarstvo finansija

Ministarstvo privrede

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke

Portal javnih nabavki

Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN), je u primeni od 1.4.2013. godine, i do sada je dva puta izmenjen i dopunjen, i to prvi put u februaru 2015. godine, a drugi put u avgustu 2015. godine kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 68/15) kojim su izvršene obimne izmene i dopune Zakona. Izmene i dopune ZJN su u primeni od 12.8.2015. godine (osim izmenjenog člana 51. ZJN, koji je u primeni od 1.1.2016. godine).

Zakon o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama se uređuje planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke, reguliše centralizacija javnih nabavki, uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti, određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki, a uređuju se i druga pitanja od značaja za javne nabavke. javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama i EU

Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj oblasti. Prethodila su mu dva zakona: prvi Zakon o javnim nabavkama u Republici Srbiji iz 2002. godine („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, u daljem tekstu: ZJN/2002), koji je značajnije izmenjen i dopunjen 2004. godine, i drugi Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine („Službeni glasnik RS“, broj 116/08, u daljem tekstu: ZJN/2008).

Podzakonski akti koje je donela Vlada Republike Srbije su:
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 56/14);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15).
Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke su:
 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki(„Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15); javne nabavke
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15).
Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo privrede su:
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/13);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, broj 75/13).
Pored ZJN i podzakonskih akata donetih na osnovu ZJN, od velikog značaja su i ostali propisi koji se, posredno ili neposredno, primenjuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 

 • ZJN i podzakonske akte možete preuzeti s internet stranice Uprave za javne nabavke, www.ujn.gov.rs u okviru rubrike Propisi/Podzakonski akti.

Zakon o opštem upravnom postupku ima široku primenu u oblasti javnih nabavki s obzirom na to da se na pitanja koja nisu posebno regulisana ZJN, a odnose se na postupak zaštite prava, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Zakon o obligacionim odnosima od posebnog je značaja u pogledu ugovora o javnoj nabavci. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, pa tako i na one koji se zaključuju u postupku javne nabavke (kao što su kupoprodaja, zakup, ugovor o građenju), te se na sva pitanja koja nisu regulisana ZJN (ili posebnim propisom koji uređuje konkretan pravni posao) primenjuju pravila i načela Zakona o obligacionim odnosima.

Za sistem javnih nabavki od značaja su i drugi zakoni koji regulišu pitanja bitna za ovu oblast, kao što su: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o komunalnim delatnostima i drugi zakoni koji uređuju oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, zakoni koji regulišu oblasti odbrane i bezbednosti, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o prekršajima i Krivični zakonik.

Izvor: Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

All
Konsultantske usluge – jedan od tri stuba naše kuće.

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama. Posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama. Verovatno najpoznatije naše izdanje jeste knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje je doživelo preko 20 izdanja. Knjiga i danas postoji, napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Konsultantske usluge su posao za čitav tim

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Saznajte više ovde

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava (DRI i Budžetska inspekcija)

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija -Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Državna revizorska institucija – Pitanja i odgovori

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja: