Seminar: „Javne nabavke u Republici Srbiji“ i Obuka za službenika za javne nabavke

23.-26. oktobar 2014. hotel „Jezero“, Borsko jezero

Tematski deo savetovanja

 1. 1. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA:
  – Uloga komisije za javne nabavke i procesne pretpostavke – (aktivna legitimacija, rokovi, dopuna zahteva)
 2. 2. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI NARUČIOCA I KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI
 3. 3. BITNI NEDOSTACI PONUDE
 4. 4. PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA – PRIMER IZ PRAKSE
 5. 5. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA – PRIMER IZ PRAKSE
 6. 6. PRIPREME ZA PLANIRANJE I PLAN NABAVKI
  – Problem određivanja istovrsnosti dobara, radova i usluga
  – Usklađivanje Finansijskog plana i Plana nabavki
 7. 7. RADIONICA – PRAKTIČAN RAD: IZRADA PLANA NABAVKI
  Radionica se sastoji od izrade plana nabavki na osnovu Finansijskog plana.
  Akcenat radionice će biti na najčešćim greškama pri određivanju istovrsnosti dobara, usluga i radova.
 8. VIII PITANJA I ODGOVORI
  Učesnici mogu postaviti pitanja pre seminara na e-mail: office@iep.rs ili na faks 011/655-76-30.