savetovanje zlatibor

AKTUELNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Novi Zakon o javnim nabavkama, zakoni u postupku donošenja, finansiranje, završni račun, DRI i budžetska kontrola

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ 3*, Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno novom Zakonu o javnim nabavkama, zakonima u oblasti obrazovanja i vaspitanja koji su u postupku donošenja, finansiranju, izradi i donošenju godišnjeg finansijskog izveštaja kao i kontroli korisnika budžeta – DRI i Budžetska inspekcija.

Savetovanje je namenjeno odgovornim licima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokim školama, akademijama, fakultetima i univerzitetima.

 

Četvrtak, 6. februar 2020.

od 13:00 Dolazak učesnika, prijava u smeštaj
18:00 – 21:00 Registracija učesnika, podela materijala
19:00 – 21:00 Večera

 

Petak, 7. februar 2020.

07:00 – 10:00 Doručak
08:00 – 10:00 Registracija učesnika, podela materijala
10:00 Početak rada,

Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

 

10:00 – 11:30
Novi Zakon o javnim nabavkama
• Predmet i pojmovi
• Izuzeci od primene Zakona
• Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje
• Podela nabavke u partije

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 14:00
Novi Zakon o javnim nabavkama
• Komunikacija u postupku javne nabavke
• Sprečavanje korupcije i sukob interesa
• Postupci javne nabavke
• Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
• Posebni režimi nabavke
• Centralizovane javne nabavke
• Konkursna dokumentacija
• Tehničke specifikacije

 

14:00 – 15:00
Budžetska inspekcija – Dosadašnja iskustva u izvršenim kontrolama

 

15:00 – 16:00 Ručak

 

16:00 – 17:00
Visoko obrazovanje – finansiranje u 2020. godini

 

17:00 – 18:00
Završni račun u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – Izrada i donošenje

 

19:00 – 20:00 Večera
20:00 Zabavno veče

 

Subota, 8. februar 2020.

07:00 –10:00 Doručak
10:00 Početak rada

 

10:00 – 11:30
Državna revizorska institucija – Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Novi Zakon o javnim nabavkama
• Oglasi o javnoj nabavci
• Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
• Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
• Korišćenje kapaciteta drugih subjekata

 

13:30 – 15:00
Novi Zakon o javnim nabavkama
• Kriterijumi za dodelu ugovora
• Izmena ugovora o javnoj nabavci
• Portal javnih nabavki
• Pravna zaštita
Pitanja i odgovori

 

15:00 – 16:30
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju
i vaspitanju
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju

 

16:30 Dodela sertifikata, završetak savetovanja
16:30 – 17:30 Ručak
19:00 – 20:00 Večera
20:00 Muzičko veče

 

Nedelja 9. februar 2020.

07:00 –10:00 Doručak
Do 12:00 Odjava učesnika iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja:

savetovanje zlatibor