Savetovanje: Javne nabavke – Primena u praksi i Obuka za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

4. – 7. juni 2015. godine, hotel “Đerdap”, Kladovo

Tematski deo savetovanja

 1. 1. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI I IZMENA UGOVORA
 2. 2. REBALANS BUDŽETA I IZMENE PLANA NABAVKI
  – Usklađivanje budžeta (finansijskog plana) i plana nabavki
  – Postupak izmene plana nabavki i najčešće greške u praksi
 3. 3. DEFINISANJE DODATNIH USLOVA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
  – Finansijski, poslovni, tehnički i kadrovski kapacitet
 4. 4. POSTAVLJANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
  – Načini predstavljanja željenog minimalnog tehničkog opisa predmeta javne nabavke
  – Dokazi o ispunjenosti zahtevanih tehničkih specifikacija
 5. 5. ODABIR I DEFINISANJE POTREBNE VRSTE KRITERIJUMA
  – Najniža ponuđena cena
  – Rezervni elementi kriterijuma
  – Ekonomski najpovoljnija ponuda i metodologija dodele pondera
  – Preferencijali
 6. 6. JAVNE NABAVKE I RUKOVODEĆI MENADŽMENT NARUČIOCA
  – Odgovornost menadžmenta po Zakonu
  – Interni akt naručioca kao način lakšeg upravljanja, kontrole i ograničenja odgovornosti menadžmenta
  – Potreba i prednosti aktivnog učešća menadžmenta u sistemu javnih nabavki
 7. 7. NOVIJA PRAKSA I ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA
 8. 8. PRAKSA BUDŽETSKE INSPEKCIJE PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
  – Utvrđene nepravilnosti u radu direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
 9. 9. PROBLEMI U PRAKSI PRI IZVRŠENJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
 10. 10. CASE STUDIES (STUDIJE SLUČAJA) – Primeri iz prakse
  – Specifičnosti nabavke hrane kroz definisanje dodatnih uslova i kriterijuma
  – Izvršenje okvirnog sporazuma – nabavka kancelarijskog materijala
 11. 11. PITANJA I ODGOVORI