Akreditovano savetovanje

Pripreme za početak školske 2018-2019. godine

22-25. avgust 2018.
Hotel „Breza”, Vrnjačka Banja, kongresna sala

Tematski deo savetovanja:

Cilj savetovanja je upoznavanje sa novim obavezama koje nas očekuju u predstojećoj školskoj godini kroz interaktivan rad sa našim predavačima i  aktivno učešće učesnika kroz pitanja i diskusije.

Pitanja možete postaviti pre početka savetovanja na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku savetovanja biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka savetovanja.

TEMATSKI DEO:

I PRIPREME ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE 2018/2019.

II AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI:
Srednje škole:

– Realizacija plana upisa
–  Reforma gimnazija – novi planovi, program nastave i učenje
– Akt o mreži srednjih škola – postupci i način spajanja

III OBRAZOVANJE ODRASLIH

IV NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

V PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ISHRANE DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

VI BUDŽETSKA KONTROLA
– Postupak vršenja kontrole budžetske inspekcije
– Novi propisi
– Greške u radu ustanova

VII PROSVETNA INSPEKCIJA
– Zakon o prosvetnoj inspekciji
– Radni odnosi u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole)

VIII JAVNE NABAVKE – PRILAGOĐENO USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
-Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama?
– Aktuelne javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

IX PITANJA I ODGOVORI

Predavači:

     Dr Aleksandar Pajić
     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
     – Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje
      i obrazovanje odraslih

 

 

 

 

Hana Hukić
Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

 

 

 

 

Dr Ranka Vujović
Republički sekretarijat za zakonodavstvo
– pomoćnik direktora rukovodilac Sektora za upravu, rad i javne službe

 

 

 

 

     Nada Pavlović Smolović
     Direktor Budžetske inspekcije Grada Beograda

 

 

 

 

 

 

Dragica Milošević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
– Republički prosvetni inspektor

 

 

 

 

 

 

Vesna Zečević
Institut za ekonomiju i pravo

 

 

 

 

 

 

 

     Miloš Knežević
     Institut za ekonomiju i pravo
     Izvršni direktor i osnivač

Savetovanje “Pripreme za početak školske 2018-2’019. godine” akreditovano je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao deo programa stalnog stručnog usavršavanja. Više možete pronaći ovde.

Materijal za savetovanje:

  • • Časopis “Prosvetni informator” 3/2018
    • Prezentacije predavača 
    • Radni materijal 
    • Sertifikat o učešću

Lokacija održavanja: