Pripreme za početak školske 2015. / 2016. godine

20. – 23. avgust 2015, hotel “Jezero”, Borsko jezero

Tematski deo savetovanja

 1. 1. AKTUELNE TEME RELEVANTNE ZA RAD RUKOVODILACA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 2. 2. PRIPREMLJENOST OBRAZOVNO-VASPITNIH USTANOVA ZA RAD U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI
  – Predškolske
  – Osnovne
  – Srednjoškolske
  – Visokoškolske
  – Domovi učenika
 3. 3. LOKALNA SAMOUPRAVA I OBRAZOVNO-VASPITNA DELATNOST
  – Standardi i kriterijumi za finansiranje
  – Predškolske ustanove
  – Osnovne škole
  – Srednje škole
  – Takmičenja učenika
  – Stručno usavršavanje nastavnika,
  – Stručno usavršavanje stručnih saradnika i vaspitača
 4. 4. MODELI I PERSPEKTIVE DUALNOG OBRAZOVANJA
 5. 5. ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI
  – Stručna uputstva
  – Pravilnici
  – Donešeni i u postupku donošenja
 6. 6. NAJČEŠĆE GREŠKE I NEPRAVILNOSTI U RADU DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA – OBLAST OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  – Izdavanje poslovnog prostora
  – Prevoz
  – Mobilni telefoni
  – Korišćenje privatnih automobila
  – Đačke kuhinje
  – Zakon o javnim nabavkama
  – Zakon o budžetskom sistemu
  – Uredba o budžetskom računovodstvu
  – Popis imovine i potraživanja
 7. 7. PITANJA I ODGOVORI