Priprema konkursne dokumentacije kao osnova za uspešne javne nabavke
- Najčešće greške

19.10.2017.god.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo. Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo seminara:

Fokus našeg seminara je da praktičnim radom, kroz dijalog, pitanja i odgovore s Predsednikom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i članovima komisije, dođemo do odgovora na mnoga pitanja koja su kamen spoticanja u vašem svakodnevnom radu u postupcima javnih nabavki, a uglavnom se tiču tema:

I Priprema i sadržina konkursne dokumentacije
II Tehnički deo tenderske dokumentacije
III Bitni nedostaci ponude
IV Najčešći razlozi za poništenje postupka – primeri
V Najčešće greške koje naručioci prave prilikom stručne ocene ponuda iz ugla Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
VI Pitanja I odgovori

Cilj seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, svi učesnici u postupku javnih nabavki, unaprede svoj rad, postanu efikasni i produktivni u postupcima javnih nabavki.

Lokacija održavanja: