Institut za ekonomiju i pravo

O nama

Institut za ekonomiju i pravo

Prava podrška u pravom trenutku

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati.

Održiva rešenja
Stručno i profesionalno
Kvalitetno i efikasno

Institut za ekonomiju i pravo kroz statistiku

Odavno smo svesni da je najbolji pokazatelj kvaliteta našeg rada upravo broj klijenata koji su stekli poverenje u nas i to poverenje pokazali time što godinama nastavljaju da budu naši klijenti, bilo da su to korisnici naših konsultantskih usluga, učesnici na našim stručnim skupovima ili pretplatnici na naše časopise, Nastavak saradnje za nas znači da svoj posao radimo kako treba, ali istovremeno i obavezu da se trudimo da budemo još bolji.

Drugi aspekt iz koga stičemo objektivnu sliku o sebi jeste ono što je najvažnije na skupovima i, pogotovo, u konsaltingu: broj rešenih problematičnih situacija. Ceneći privatnost naših klijenata, iznećemo samo procenat uspešno rešenih situacija.

Prava podrška u pravom trenutku.

Konsultantske usluge
90%

Stručni skupovi
80%

Izdavaštvo
86%

Uspešno rešene problematične situacije
94%

Institut za ekonomiju i pravo

U kom god obliku da odlučite da sarađujete sa nama jedno je izvesno: u nama ćete pronaći saradnika kome je prava podrška u pravom trenutku primarni cilj, i to na način koji je prilagođen Vašim potrebama.

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija.

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada.

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju u meri i na način koji odgovara Vašim potrebama. Fleksibilnost sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali.