Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u CRF - primena od 01.03.2018.

Praksa budžetske inspekcije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i kod drugih korisnika

22.02.2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo seminara:

FOKUS našeg seminara je da se kroz predavanje, dijalog, pitanja i odgovore sa našim predavačima upoznamo sa Centralnim registrom faktura, ali i dođemo do odgovora na mnoga pitanja koja muče ustanove obrazovanja i vaspitanja, kao i druge korisnike budžetskih sredstava, a tiču se tema:

I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U RADU USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA, KAO I DRUGIH KORISNIKA BUDŽETA, UTVRĐENE OD STRANE BUDŽETSKE INSPEKCIJE 

II REGISTROVANJE FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU U CRF
– PRIMENA OD 01.03.2018.

III PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ZA POSLOVANJE I REALIZACIJU GODIŠNJEG OBRAČUNA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA, KAO I KOD DRUGIH KORISNIKA BUDŽETA

IV DOPUNSKE DELATNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

V PRIMERI DOBRE PRAKSE

VI PITANJA I ODGOVORI

CILJ seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, spremni dočekate Budžetsku inspekciju, ostvarite dobru komunikaciju i budete produktivni i efikasni u svom radu.

Predavači:

Lokacija održavanja: