Praksa budžetske inspekcije

24.11.2017.
Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama
21000 Novi Sad

Tematski deo seminara:

FOKUS seminara je da kroz predavanje, dijalog, pitanja i odgovore sa direktorom Budžetske inspekcije Grada Beograda, gospođom Nadom Pavlović Smolović, dođemo do odgovora na mnoga pitanja koja muče korisnike budžetskih sredstava, a tiču se tema:

I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U RADU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UTVRĐENE OD STRANE BUDŽETSKE INSPEKCIJE

II PRIMERI DOBRE PRAKSE

III PITANJA I ODGOVORI

CILJ seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, spremni dočekate Budžetsku inspekciju, ostvarite dobru komunikaciju i budete produktivni i efikasni u svom radu.

Lokacija održavanja: