Praksa budžetske inspekcije

Beograd, 15.11.2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, III sprat, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje 15.11.2018, u Beogradu seminar namenjen svim korisnicima javnih sredstava Republike Srbije

AGENDA:

I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U RADU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UTVRĐENE OD STRANE BUDŽETSKE INSPEKCIJE

II PRIMERI DOBRE PRAKSE

III PITANJA I ODGOVORI

CILJ seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, spremni dočekate Budžetsku inspekciju, ostvarite dobru komunikaciju i budete produktivni i efikasni u svom radu.

Lokacija održavanja: