Poslovanje javnih i javnih komunalnih preduzeća

17-20. april 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje koje fokusira javna preduzeća, javna komunalna i preduzeća koja imaju većinski državni kapital.

 

Sreda – Dan 1: 17. april 2019.

Do 12:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
12:00 – 13:00 Ručak
13:00 – 14:00 Evidencija učesnika i podela materijala
14:00 – 14:15 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč 

14:15 – 15:00
Ljiljana Matović, načelnik imovinsko-pravnog odeljenja – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije
Javna svojina – javna i javna komunalna preduzeća

15:00 – 15:45
Irena Bulatović, Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih preduzeća
Korporativno upravljanje

15:45 – 16:15 Kafe pauza

16:15 – 17:00
Andrija Penzeš, Institut za ekonomiju i pravo
Upravljanje otpadom

17:00 – 17:45
Stanimirka Mijailović, Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih preduzeća
Praćenje realizacije programa poslovanja

17:45 – 19:00 Pitanja i odgovori
19:00 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Koktel dobrodošlice

 

Četvrtak – Dan 2: 18. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
10:00 – 10:30
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Prezentacija Instituta za ekonomiju i pravo

10:30 – 11:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Postupak kontrole budžetske inspekcije
– Jave nabavke
– Opšti akti

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Zakup
– Konsultantske usluge
– Prevoz zaposlenih
– Pitanja i odgovori

13:30 – 16:30 Ručak
16:30 – 18:00 Izlet: Lazareva pećina
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče Restoran „Jezerce“

 

Petak – Dan 3: 19. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45

Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz novih rešenja

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz postupaka

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:00
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava
Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
– Nove odluke

13:00 – 14:00 Pitanja i odgovori
14:00 – 17:00 Ručak
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Subota – Dan 4: 20. april 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

11:30 – 12:00 Kafe pauza

11:30 – 12:15
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

12:15 – 13:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Pitanja i odgovori, dodela sertifikata

13:00 – 15:00 Ručak

Materijal za savetovanje:

  • Časopis “Javna preduzeća u Srbiji” 2/2019
  • Prezentacije predavača,
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 14.990,00 (PDV uključen)

Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”** koji su iskoristili gratis/e**: 10.990,00 (PDV uključen)

Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” koji nisu iskoristili gratis/e **: BESPLATNO 

U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Jezero”, na Borskom jezeru preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.