Poslovanje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika

21. – 24. januar 2016, Hotel „Putnik“, Kopaonik

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Izrada plana javnih nabavki za 2016. godinu
  – Istovrsnost kao osnovni problem izrade plana javnih nabavki
  – Usklađivanje finansijskog plana i plana javnih nabavki
  – Primer unosa plana nabavki u aplikativni softver
 2. 2. Uslovi i kriterijumi u postupcima javnih nabavki
 3. 3. Stručna ocena ponude – najčešće greške u praksi
 4. 4. Izvršenje Ugovora o javnoj nabavci
  – Kontrola prijema dobara,usluga i radova
 5. 5. Centralizovane nabavke – primer Grada Beograda
 6. 6. Postupak javne nabavke primenom instituta okvirnog sporazuma za dobra, usluge i radove
 7. 7. Radionica: Okvirni sporazum usluge održavanja vozila
 8. 8. Pitanja i odgovori
 9. 19:00 Koktel – Promocija knjige „Javne nabavke u Republici Srbiji“ – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
 10. 9. Izrada i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za za 2015 godinu kod:
  – Direktnih budžetskih korisnika
  – Indirektnih budžetskih korisnika
  – Javnih preduzeća
  – Sagledavanje pojedinih konta i rezultati poslovanja
  – Utvrđivanje rezultata poslovanja
  – Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja završni račun
  – Zaključivanje poslovnih knjiga I čuvanje računovodstvenih isprava
 11. 10. Inspekcijski nadzor kod korisnika javnih sredstava
 12. 11. Pravilno iskazivanje imovine u godišnjim finansijskim izveštajima
 13. 12. Izveštaji Državne revizorske institucije i utvrđene nepravilnosti kod:
  – Lokanih samouprava
  – Javnih preduzeća
  – Ustanova obrazovanja i vaspitanja
 14. 13. Pitanja i odgovori