Partneri Instituta za ekonomiju i pravo:

Winterhalter
IBN Studio
Zavod za udzbenike
Modro
BC group
Aspiro