Pero Knežević

Generalni direktor i spiritus movens (pokretački duh) Instituta za ekonomiju i pravo. Uz diplome dva fakulteta (ekonomskog i šumarskog), postavio je temelje ovog posla još ranih devedesetih u okviru prvobitnog Instituta. Zahvaljujući njemu, Institut je još 2002. godine u vreme kada je donet prvi Zakon o javnim nabavkama, prepoznao javne nabavke kao oblast koja će vremenom samo dobijati na značaju. Takođe, zahvaljujući njemu, Institut održava još od 2001. godine skupove posvećene često zanemarenom, ali izuzetno važnom segmentu obrazovanja i vaspitanja – domovima učenika, tako da je danas moguće pratiti genezu ove oblasti kroz brojne Zbornike sa tih skupova. Kroz ova dva detalja o aktivnostima Instituta preslikava se naš pristup, ali i verovatno najveći kvalitet Pere Kneževića – perfektno uočavanje oblasti u kojima je moguće i potrebno dati doprinos i unaprediti ih. Upravo je to razlog što su mnoge inicijative započete na našim skupovima kasnije pretočene u zakonske norme.