Nevenka Simić

Završila Višu poslovnu školu u Beogradu, odsek komercijalno poslovanje, opcija privredna propaganda. Komercijalista sa bogatim iskustvom u direktnoj prodaji, radu sa strankama i komunikaciji sa klijentima, istraživanju tržišta.

U našem timu obavlja poslove komercijaliste.