Milica Mitić

Menadžer prodaje sa velikim iskustvom. Deo je našeg tima praktično oduvek i prva osoba zadužena za direktnu komunikaciju sa klijentima.