Manja Bačvanski

Po obrazovanju, Manja Bačvanski je ekonomista, a našem timu se pridružila po sticanju zvanja mastera na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Mada trenutno obavlja dužnosti poslovnog sekretara, Manja je deo naše želje da negujemo svoje kadrove, kao što smo to činili i činimo sa brojnim predavačima i saradnicima do sada. Kao predanu, komunikativnu osobu, visokih stručnih kompetencija, sva je prilika da ćemo je gledati i u drugim ulogama u vremenu koje je pred nama.