Hasan Berberović

Diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskoj i tržišnoj inspekciji, kao i na poslovima revizije. Ako želimo da njegovo zaista impresivno iskustvo sažmemo u par reči, dovoljno je kazati da je Hasan Berberović vrsni poznavalac celokupne tematike finansija korisnika budžeta, od najosnovnijih knjiženja pa do složenih poslova planiranja i kontrole izvršenja budžeta što mu omogućava da za najveći broj problema u ovoj oblasti ponudi održiva rešenja.

U našem timu obavlja poslove konsultanta za korisnike budžeta, autor je brojnih tekstova sa tematikom budžetskih sredstava i predavač na skupovima. Takođe vodi i školu budžetskog računovodstva.