Bojana Badnjarević

Diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima javnih nabavki u Agenciji za privatizaciju kao rukovodilac odeljenja gde je nadzirala sprovođenje postupaka, ali i sama sprovodila složenije postupke javnih nabavki. Takođe, u njene dužnosti je spadalo i učestvovanje u svim postupcima otvaranja, kao i postupanje po podnetim Zahtevima za zaštitu prava, kao i davanje tumačenja Zakona o javnim nabavkama. Sertifikovani je službenik za javne nabavke od 2011, a ima i položen pravosudni ispit. Ovakvo iskustvo u oblasti javnih nabavki, kao i čisto pravničko iskustvo u smislu zastupanja pred sudom u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Norveškom savetu za izbeglice „Praxis“, učinili su je veoma kompetentnim konsultantom sa naročitim kapacitetom u smislu kontrole postupaka i odbrane stavova pred Republičkom komisijom za zaštitu prava.