Ana Tomanić

Diplomirani pravnik sa velikim iskustvom na mestu višeg saradnika u oblasti javnih nabavki u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje gde je bila zadužena za sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe oko 300 ustanova, ali i za praćenje postupaka u okviru Sektora za kontrolu iste ustanove. Sertifikat za Službenika za javne nabavke ima od 2011. godine.

Ovakvo iskustvo, kao i činjenica da je reč o veoma sistematičnoj i pedantnoj osobi koja ništa ne prepušta slučaju i sve proverava dva puta, učinili su je izuzetno važnim delom našeg tima i stručnim konsultantom u oblasti javnih nabavki kome možete poveriti svoje poslove bez ikakve brige.