Obuka za službenika za javne nabavke

Obuka za službenika za javne nabavke

30-31. oktobar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo obuke:

Sreda, 30. oktobar 2019.

10:00: Početak rada

1. ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI;

2. POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;

3. NACELA JAVNE NABAVKE;

4. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;

5. ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;

6. JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

7. SPRECAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;

8. POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(a) otvoreni postupak;
(b) restriktivni postupak;
(v) kvali kacioni postupak;
(g) pregovaracki postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje
ponuda;
(d) pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda;
(đ) konkurentni dijalog;
(e) konkurs za dizajn;
(ž) postupak javne nabavke male vrednosti;

9. POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

10. ELEKTRONSKA LICITACIJA;

11. CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;

12. PLAN NABAVKI;

13. PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

14. OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;

15. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;

 

Četvrtak, 31. oktobar 2019.

10:00: Početak rada

16. USLOVI ZA UCEŠCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;

17. TEHNICKE SPECIFIKACIJE;

18. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;

19. NEGATIVNE REFERENCE;

20. PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

21. ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;

22. PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;

23. DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;

24. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;

25. JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRACAJA I POŠTANSKIH USLUGA;

26. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;

27. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;

28. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,

29. NIŠTAVOST UGOVORA;

30. KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI

* PITANJA I ODGOVORI, PRIMER POLAGANJA ISPITA

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima, a želeli bi da prođu ovu obuku postoji mogućnost praćenja živog prenosa predavanja putem interneta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011/655-7631, 655-76-32, 655-76-33.

Lokacija održavanja: