Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

6. - 8. april 2017.
Hotel "Stari mlin", Vršac

Tematski deo obuke:

Četvrtak, 6. april 2017.
10:00 – Početak rada

1. ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI;
2. POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;
3. NAČELA JAVNE NABAVKE;
4. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;
5. ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;
6. JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
7. SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;
8. POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(a) otvoreni postupak;
(b) restriktivni postupak;
(v) kvalifikacioni postupak;
(g) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;
(d) pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
(đ) konkurentni dijalog;
(e) konkurs za dizajn;
(ž) postupak javne nabavke male vrednosti;
9. POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
10. ELEKTRONSKA LICITACIJA;

16:00 – Završetak prvog dana

Petak, 7. april 2017.

10:00 – Početak rada

11. CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;
12. PLAN NABAVKI;
13. PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
14. OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;
15. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;
16. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;
17. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
18. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;
19. NEGATIVNE REFERENCE;
20. PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

16:00 – Završetak drugog dana

Subota, 8. april 2017.

10:00 – Početak rada

21. ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
22. PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;
23. DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;
24. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;
25. JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA;
26. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;
27. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;
28. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,
29. NIŠTAVOST UGOVORA;
30. KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI

* PITANJA I ODGOVORI, PRIMER POLAGANJA ISPITA

16:00 – Završetak trećeg dana

Lokacija održavanja: