O obavljanju društveno-korisnog rada odnosno humanitarnog rada u školama

1-2. novembar 2018.
Studentsko odmaralište "Radojka Lakić", Avala, mala sala

Tematski deo savetovanja:

TEMATSKI DEO:
I Bliži uslovi o načinu, sadržaju, mestu i vremenu obavljanja i drugim pitanjima od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
– Određivanje i praćenje društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada
– Evidentiranje društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada i izveštavanje o njegovim efektima
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitnu meru za lakšu povredu obaveza učenika
II Bliži uslovi o načinu, sadržaju, mestu i vremenu obavljanja i drugim pitanjima od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitnu meru za težu povredu obaveza učenika
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za povredu zabrane propisane Zakonom
III Pitanja i odgovori
IV Dodela sertifikata o učešću na seminaru

Lokacija održavanja: