O bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane u osnovnoj školi

30. oktobar 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Seminar je namenjen direktorima, sekretarima, nutricionistima i zaposlenima koji su odgovorni za ishranu dece. 

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

TEMATSKI DEO:
Utorak, 30. oktobar 2018.
09:00 – 10:00: Evidencija učesnika i podela materijala
10:00 – 10:15: Otvaranje seminara, uvodna reč
10:15 – 12:00
Vesna Zečević
I Organizovanje ishrane na više načina

– Obezbeđivanje sanitarnih i drugih uslova za ishranu učenika
– Planiranje ishrane učenika
– Struktura dnevne ishrane učenika
– Redosled i vreme serviranja obroka
– Sastavljanje jelovnika
– Normativi ishrane učenika u osnovnoj školi
12:00 – 12:30: Kafe pauza
12:30 – 13:15
Miloš Knežević
II Javna nabavka namirnica za ishranu učenika 
  – Najčešće greške pri sprovođenju i izvršenju nabavke
– Promeri dobre prakse
13:15 – 14:00
Dragica Milošević 
III Inspekcijski nadzor u osnovnoj školi
14:00
IV Pitanja i odgovori
V Dodela sertifikata o učešću na seminaru

Predavači:

Dragica Milošević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
– Republički prosvetni inspektor

 

 

 

 

 

 

Vesna Zečević
PU “Dečji dani”, Beograd
– Nutricionista

 

 

 

 

 

 

Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo Izvršni direktor i osnivač

Materijal za savetovanje:

• Prezentacije predavača 
• Radni materijal 
• Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 10.000,00 (PDV uključen)
U cenu je uračunato: učešće na seminaru, materijal za seminar i kafe pauza.

Lokacija održavanja: