Novi Zakon o javnim nabavkama Savetovanje 

Novi Zakon o javnim nabavkama

3-4. mart 2020.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno novom Zakonu o javnim nabavkama.

Savetovanje je namenjeno direktorima, finansijskim direktorima, sekretarima, pravnicima, službenicima za javne nabavke i drugim odgovornim licima u preduzećima i ustanovama koje su korisnici javnih sredstava.

 

3. mart 2020.
od 09:00 Dolazak učesnika, registracija, podela materijala
10:00 Početak rada

Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

 

10:00 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Predmet i pojmovi
– Izuzeci od primene Zakona
– Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
– Podela nabavke u partije

Novi Zakon o javnim nabavkama Savetovanje

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Komunikacija u postupku javne nabavke
– Sprečavanje korupcije i sukob interesa
– Postupci javne nabavke
– Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

 

13:30 – 15:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Posebni režimi nabavke
– Centralizovane javne nabavke
– Konkursna dokumentacija
– Tehničke specifikacije

 

15:00 Završetak prvog dana

 

4. mart 2020.
10:00 Početak rada

Novi Zakon o javnim nabavkama Savetovanje

10:00 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Oglasi o javnoj nabavci
– Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
– Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
– Korišćenje kapaciteta drugih subjekata

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Kriterijumi za dodelu ugovora
– Izmena ugovora o javnoj nabavci
– Portal javnih nabavki
– Pravna zaštita

 

13:30 – 14:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za javne nabavke
Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama Savetovanje

14:30 – 15:00 Dodela sertifikata, završetak savetovanja

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Ovaj skup možete pratiti i online preko iep@live

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.

Cena kotizacije je 15.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).

Cena kotizacije za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” koji nisu iskoristili gratis/e: BESPLATNO
(Jedna pretplata, jedan učesnik)

Cena kotizacije za pretplatnike koji su iskoristili gratis/e: 9.990,00 RSD
(Jedna pretplata, jedan učesnik)

Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.

Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552 ili mejlom na office@iep.rs.

Lokacija održavanja:

Novi Zakon o javnim nabavkama Savetovanje 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo