novi Zakon o javnim nabavkama

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

8-11. decembar 2019.
Hotel "Grand" 4*, Kopaonik

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno ustanovama obrazovanja i vaspitanja na kome ćemo se baviti kontrolom Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije, novim Zakonom o javnim nabavkama čije se donošenje očekuje u najskorije vreme, zaštitom prava u postupcima javnih nabavki, kao i pripremama za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja i aktuelnostima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Savetovanje je namenjeno: direktorima, sekretarima i šefovima računovodstva u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

 

Nedelja, 8. decembar 2019.

od 13:00: Dolazak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 21:00: Registracija učesnika, podela materijala
19:00 – 21:00 Večera

 

Ponedeljak, 9. decembar 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
08:00 – 09:00 Registracija učesnika, podela materijala

09:00 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

09:00 – 11:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama
1) Osnovne odredbe
2) Postupci javnih nabavki
3) Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
4) Posebni režimi nabavke
5) Centralizovane i zajedničke javne nabavke

11:00 – 11:30 Kafe pauza, osveženje

11:30 – 14:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama
6) Računanje i određivanje rokova
7) Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
8) Objavlјivanje i transparentnost
9) Izbor učesnika i dodela ugovora
10) Izvršenje ugovora

14:00 – 15:00 Ručak

15:00 – 17:00
Hasan Berberović, Institut za ekonomiju i pravo
Priprema za izradu završong računa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

18:00 – 20:00 Večera

 

Utorak 10. decembar 2019.

07:00-09:00 Doručak
09:00 Početak rada

09:00 – 11:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama
11) Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
12) Sektorske delatnosti
13) Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
14) Kancelarija za javne nabavke
15) Portal javnih nabavki

11:00 – 11:30 Kafe pauza, osveženje

11:30 – 14:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama
16) Osposoblјavanje i usavršavanje za obavlјanje poslova javnih nabavki
17) Pravna zaštita
18) Kaznene odredbe
19) Prelazne i završne odredbe

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori

15:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 18:00
dr Aleksandar Pajić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

20:00 Svečana večera, muzičko veče

novi Zakon o javnim nabavkama

Sreda 11. decembar 2019.

07:00 – 9:00 Doručak
09:00 Početak rada

09:00 – 11:00
Dr Duško Pejović Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava

11:00 – 11:30 Kafe pauza, osveženje novi Zakon o javnim nabavkama

11:30 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

13:30 – 14:00
Pitanja i odgovori

14:00 – 14:15 Dodela sertifikata, završetak savetovanja
Do 15:00 Odjava učesnika iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje:

  • Časopis “Prosvetni informator” 5/2019
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću
  • Prezentacije predavača

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 11.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” iznosi 7.990,00 RSD (PDV uračunat)
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Grand”, Kopaonik preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Lokacija održavanja:

novi Zakon o javnim nabavkama

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo