Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

NOVI TERMIN

Tradicionalno savetovanje: Pripreme za početak školske 2019-2020. godine

24-26. avgust 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Dan 1: Subota, 24. avgust 2019.

Do 18:00 Dolazak učesnika, prijava i evidencija
18:30 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče, restoran „Jezerce“

 

Dan 2: Nedelja, 25. avgust 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
08:00 – 10:00 Registracija učesnika i podela materijala
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
10:00 Početak savetovanja – Uvodna reč

 

10:00 – 10:45
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Novine u nacrtu Zakonu o javnim nabavkama

 

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza

 

12:00 – 13:00
Hana Hukić, Predsednik komisije za zaštitu prava
Zaštita prava u postupcima javnih nabavki
– Najčešće greške Naručilaca
– Praksa komisije
– Nove odluke – primeri iz prakse

 

13:00 – 14:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola ustanova obrazovanja i vaspitanja
– Postupak kontrole
– Odgovornost direktora i šefa računovodstva
– Jubilarne nagrade
– Javne nabavke
– Izvršenje ugovora (usluge, dobra, radovi)
– Primeri iz prakse
– Najčešće nepravilnosti u utvrđene u kontroli ustanova obrazovanja i vaspitanja

 

14:00 – 15:00
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

15:00 – 15:30
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Primer postupka javne nabavke ekskurzije/nastave u prirodi – okvirni sporazum

 

15:30 – 16:30 Ručak
16:30 – 19:00 Izlet
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Ponedeljak – Dan 3 26. avgust 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 13:30
Dr Duško Pejović Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava

 

13:30 – 14:15
Dr Nada Trifković, Institut za ekonomiju i pravo
Stalno stručno usavršavanje – licenca za direktore
Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

 

14:15 – 15:00
Biljana Lajović – Specijalista školske psihologije, Institut za ekonomiju i pravo
Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

 

15:00 – 15:45
Andrija Penzeš, Institut za ekonomiju i pravo
Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

15:45- 16:00 Podela sertifikata, završetak savetovanja,
16:00 – 17:00 Ručak
Do 17:00 Kasna odjava i odlazak učesnika

Savetovanje Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

Materijal za savetovanje:

Savetovanje Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 11.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”** koji su iskoristili gratis/e*: 7.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” koji nisu iskoristili gratis/e * BESPLATNO
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Savetovanje  Pripreme za početak školske 2019-2020.godine

Smeštaj:

Cena smeštaja u jednokrevetnoj sobi iznosi 12.990,00 RSD za dva puna pansiona i dve muzičke večeri sa neograničenim pićem u periodu od 24. do 26. avgusta 2019. godine.

Cena smeštaja u dvokrevetnoj sobi iznosi 10.990,00 RSD za dva puna pansiona i dve muzičke večeri sa neograničenim pićem u periodu od 24. do 26. avgusta 2019. godine.

Lokacija na kojoj se održava savetovanje: