Novi propisi, nove obaveze u 2015. godini u ustanovama obrazovanja

5. – 8. februar 2015. godine, hotel “Merkur”, Vrnjačka Banja

Tematski deo savetovanja

 1. 1. ULOGA MENADŽMENTA U NOVIM USLOVIMA REFORME I RACIONALIZACIJE
  – Odnos direktora i sindikata
  – Racionalizacija radnih mesta
  – Međuljudski odnosi u vreme krize
 2. 2. SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU
  – Godišnji finansijski izveštaj direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
  – Priprema za izradu godišnjih izveštaja za 2014. godinu
  – Sagledavanje pojedinih konta imovine, obaveza, i kapitala prihoda i primanja, rashoda, izdataka, a zatim i rezultata poslovanja
  – Utvrđivanje rezultata poslovanja
  – Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja završni račun
  – Zaključivanje poslovnih knjiga
 3. 3. AKTUELNO U OBRAZOVANJU
  • Propisi u oblasti prosvete
  • Pravilnici (Pravilnik o merilima za utvrđivanje
  ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja
  u predškolskim ustanovama)
  • Izmene zakona
 4. 4. EKONOMSKA CENA VRTIĆA – na osnovu Pravilnika o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama
 5. 5. UKLJUČIVANJE PRIVATNIH VRTIĆA U SISTEM DRŽAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA
 6. 6. UČEŠĆE RODITELJA U UPRAVLJANJU USTANOVA
  OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 7. 7. TRIBINA: ODGOVORI NA PITANJA, DISKUSIJE I RAZMENA MIŠLJENJA O AKTUELNIM PROBLEMIMA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA