mape uma

Snaga dečijeg uma

Prijava je u toku
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Specifičnost ovakvog učenja je u tome što se u isto vreme koriste obe moždane hemisfere. Leva ili logička hemisfera, koja se bavi analizom, brojevima, linearnošću, rečima, logikom i listama i desna ili kreativna hemisfera, koja je zadužena za sintezu, prostorno poimanje, ritam, imaginaciju i dnevno sanjarenje. Znajući ovo, kada mapiramo naš um, moramo koristiti pojmove koje koriste i jedna i druga hemisfera mozga. Dakle, levoj hemisferi su potrebne činjenice, a desnoj opisi tih činjenica.

Umne ili mentalne mape imaju širok opseg primene i koriste se često u poslovne i obrazovne svrhe. Polja u kojima su one najprimenjivije su sumiranje nekog znanja, revidiranje, pojašnjavanje ili kao pomoćno sredstvo na, na primer, predavanjima, gde mogu da posluže kao podsetnik.

 

Do 10:00 Dolazak učesnika, prijava i evidencija

10:00 – 10:20
Pero Knežević
Uvodna reč

 

10:20 – 12:00
Marica Vuletić
Mape uma
– Definicija pojma
– Upoznavanje rada leve i desne hemisfere lјudskog mozga,
– Značaj ovakvog načina razmišlјanja
– Prednosti i potreba za korišćenjem mapa uma

 

12:00 – 12:30: Pauza

 

12:30 – 14:00
Marica Vuletić
Mape uma
– Učesnici linearnim putem odgovaraju na temu „Dečija mašta i stvaralaštvo“ pišući o svim aspektima razvoja dečije ličnosti u određenom uzrastu.
– Analiza sadržaja koji je urađen pomoću linearnog načina rada
– Poređenje efekata sa drugačijim pristupom radu (Mapom uma)

 

Marica Vuletić
Zajednička mapa uma
– Koristeći klјučne reči sa grana, učesnici prave zajedničku mapu uma
– Analiza sadržaja zajedničke mape uma

 

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori
Diskusija, sumiranje i usvajanje zaklјučaka sa skupa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Materijal za savetovanje:

  • Prezentacije predavača,
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 13.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise koji koriste gratis*: BESPLATNO
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Lokacija održavanja: