LETNJI SEMINAR IEP-a
Ustanove obrazovanja i vaspitanja

07.07.2017
Visoka poslovna škola, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Cilj našeg seminara je da kroz predavanja i dijalog sa našim predavačima dođete do odgovora na pitanja koja obuhvataju izuzetno aktuelnu temu, kako da se zaštitite od nasilja u vašim školama, koje mere da preduzmete i kako da se borite, šta nam predviđa novi zakon. Takođe ćemo vam omogućiti da saznate kako da unapredite produktivnost i budete efikasni u izradi finansijskog plana za narednu godinu, i u komunikaciji sa budžetskom i prosvetnom inspekcijom u školskoj 2017/2018 godini.

Fokus našeg rada baziraće se na temama koje će vam dati odgovore na pitanja:

I Zaštita od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
II Aktuelni propisi u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
III Praksa budžetske inspekcije – problemi u praksi i njihovo rešenje
IV Izdavanje prostora u zakup, ekskurzije, nastava u prirodi – dnevnice, avansno plaćanje
V Izrada finansijskog plana u ustanovama obrazovanja – kako praviti planove
VI Finansijsko izveštavanje, primeri najčešćih knjiženja
Pitanja i odgovori

Mesto održavanja:
Beogradska poslovna škola, Kraljice Marije 73, Beograd

Lokacija održavanja: