Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

17-20. april 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno pitanjima kontrole trošenja javnih sredstava (Državna revizorska institucija i Budžetska inspekcija), kao i prikazu novog Zakona o javnim nabavkama.

 

Sreda – Dan 1: 17. april 2019.

Do 18:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
19:00 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Koktel dobrodošlice

 

Četvrtak – Dan 2: 18. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala

10:00 – 10:30 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:30 – 11:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Postupak kontrole budžetske inspekcije
– Jave nabavke
– Opšti akti

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Zakup
– Konsultantske usluge
– Prevoz zaposlenih
– Pitanja i odgovori

13:30 – 16:30 Ručak
16:30 – 18:00 Izlet: Lazareva pećina
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče Restoran „Jezerce“

 

Petak – Dan 3: 19. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz novih rešenja

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz postupaka

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:00
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava
Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
– Nove odluke

13:00 – 14:00
Pitanja i odgovori

14:00 – 17:00 Ručak
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Subota – Dan 4: 20. april 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

11:30 – 12:00 Kafe pauza

11:30 – 12:15
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija
– Kontrola korisnika javnih sredstava

12:15 – 13:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Pitanja i odgovori, dodela sertifikata

13:00 – 15:00 Ručak

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 13.990,00 (PDV uključen)

Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”** koji su iskoristili gratis/e**: 9.990,00 (PDV uključen)

Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” koji nisu iskoristili gratis/e ** BESPLATNO

U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Smeštaj:

Učesnici mogu rezervisati smeštaj u hotelu “Jezero”, na Borskom jezeru preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.