Javne nabavke u Srbiji – nova akta, nova rešenja i primena

23. - 26. januar 2014, Vrnjačka banja, hotel ’’Breza’’

Tematski deo savetovanja

 1. INTERNI AKT NARUČIOCA – PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA
 2. PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2014 GODINU
  Problemi pri izradi plana
  Primer plana javne nabavke
 3. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
 4. DODELA UGOVORA I UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
 5. OKVIRNI SPORAZUM
  Rešenje u Zakonu
  Primena u praksi
 6. PRAKTIČAN PRIMER – RADIONICA: IZRADA INTERNOG AKTA NARUČIOCA
  Praktičan rad obuhvatiće izradu internog akta uz aktivan rad učesnika. Cilj ovog praktičnog rada jeste da svaki učesnik savetovanja napravi interni akt prema potrebama svoje ustanove ili preduzeća.
 7. OKRUGLI STO – PITANJA I ODGOVORI

Okrugli sto obuhvatiće odgovore na pitanja koje učesnici savetovanja postave pre i u toku savetovanja. Cilj okruglog stola je razmena iskustava i diskusija o problemima primene Zakona o javnim nabavkama u praksi.
Učesnici mogu postaviti pitanja pre savetovanja na e-mail: office@iep.rs ili na faks 011/655-76-30. Odgovori na sva pitanja koja budu postavljena pisanim putem na savetovanju, biće dostavljeni učesnicima u pisanoj formi nakon savetovanja.