Javne nabavke u Republici Srbiji – Praktična primena izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

26. – 29. novembar 2015, hotel „Jezero“, Borsko jezero

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 2. 2. Kriterijumi za dodelu ugovora
 3. 3. Rokovi u postupku javne nabavke
 4. 4. Mešovite nabavke
 5. 5. Okvirni sporazum
 6. 6. Negativne reference
 7. 7. Javna nabavka male vrednosti
 8. 8. Zaštita prava u postupcima javnih nabavki
  – Postupak zaštite prava
  – Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava
  – Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere
  – Postupanje naručioca
  – Postupak pred Republičkom komisijom
 9. 9. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
 10. 10. Plan javnih nabavki
  – Pripreme za izradu plana
  – Planiranje
  – Izrada plana javnih nabavki
 11. 11. Softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje
 12. 12. Radionica: Izrada plana javnih nabavki
 13. 13. Pitanja i odgovori