Javne nabavke u Republici Srbiji

24. – 27. avgust 2016, hotel ‘’Elitte’’ , Palić

Tematski deo savetovanja

 1. I Pozdravna reč 
 2. II Uvodna reč
 3. III Praksa Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki
 4. IV Odluke Republičke komisije u postupcima javnih nabavki:
 5. – Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja
 6. – Usluge turističkih agencija – avio karte i hotelski smeštaj
 7. – Hrane i prehrambenih proizvoda
 8. – Računara, računarske opreme i štampača
 9. – Medicinske opreme
 10. V Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke
 11. VI Stručna ocena ponuda – najčešće greške u praksi
 12. VII Ekonomski najpovoljnija ponuda – prednosti i nedostaci
 13. VIII Nepravilnosti u radu korisnika javnih sredstava u primeni Zakona o javnim nabavkama utvrđene od strane budžetske inspekcije
 14.  IX Primer iz prakse:Postupak javne nabavke originalnih i recikliranih tonera primenom okvirnog sporazuma
 15. X Rebalans budžeta/ finansijskog plana i plana javnih nabavki – problemi usklađivanja
 16. XI Pitanja i odgovori

Reportaža televizije YuEco o savetovanju "Javne nabavke u Republici Srbiji", održanom na Paliću od 24. do 27. avgusta 2016

Pročitajte kompletnu izjavu Potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara
za privredu i turizam Ivana Đokovića ovde

Lokacija održavanja: