Javne nabavke u Republici Srbiji

14.-17. april 2016 – Hotel „Jezero“, Borsko jezero

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Konkurentni dijalog
  – Zakonski okvir
  – Iskustva iz prakse u Repulici Srbiji
 2. 2. Okvirni sporazum
  – Zakonski okvir
  – Dodela ugovora na osnovu okvirnog sporazuma
  – Primeri dobre prakse
 3. 3. Izmena ugovora o javnoj nabavci
 4. 4. Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke
 5. 5. Izveštaji Državne revizorske institucije
  – Utvrđene nepravilnosti u oblasti Zakona o javnim nabavkama
  – Preporuke, prekršaji i krivična odgovornost
  – Presude Upravnog suda u postupcima javnih nabavki
 6. 6. Najčešća pitanja i greške kod planiranja nabavki i kvartalnog izveštavanja
 7. 7. Praksa i odluke Republičke komisije nakon izmene Zakona
  – Blagovremenost zahteva,
  – Aktivna legitimacija,
  – Dokazivanje dodatnih uslova,
  – Dopuna zahteva,
  – Postupanje naručioca nakon podnetog zahteva
 8. Radionica: Okvirni sporazum – ponovno otvaranje konkurencije među ponuđačima

*Radionica obuhvata primer ponovnog otvaranja konkurencije među dobavljačima nakon zaključenog okvirnog sporazuma.
Simulacija postupka obuhvata otvaranje ponuda, stručnu ocenu ponuda, dodelu okvirnog sporazuma, zaključenje okvirnog sporazuma i nakon toga ponovo otvaranje konkurencije među dobavljačima.
Učesnici će biti podeljeni u grupe i učestvovaće aktivno u radu Komisije za javne nabavke u sprovođenju postupka javne nabavke.
Materijal za radionicu: primer okvirnog sporazma (celokupni postupak), ocenjivanje ponuda i postupak ponovnog otvaranja konkurencije među odabranim ponuđačima;
Cilj radionice je sticanje praktičnog iskustva koje učesnici savetovanja mogu primeniti u svom radu u praksi;