Javne nabavke u Repubici Srbiji

11. – 14. decembar 2014, Hotel „Putnik“, Kopaonik

Tematski deo savetovanja

 1. 1. ROKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 2. 2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA
  – Problemi definisanja
 3. 3. OPŠTA NAČELA I STAVOVI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
  – Najčešće greške naručilaca prilikom pripreme konkursne dokumentacije
 4. 4. CENTRALIZOVANE NABAVKE
  – Prednosti centralizacije i iskustva Grada Beograda
 5. 5. OKVIRNI SPORAZUM I OTVORENI POSTUPAK
 6. 6. RADIONICA: Određivanje vrste postupka, vremensko trajanje postupka i izrada konkursne dokumentacije (Određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku)
 7. 7. Pitanja i odgovori
 8. 8. FINANSIJSKI PLAN I PLAN NABAVKI
  – Problemi usaglašavanja planova
 9. 9. INSTRUKCIJE ZA PLANIRANJE I PRIPREMA ZA IZRADU PLANA
  – Rešenja iz prakse
 10. 10. PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU
  – Problemi pri izradi plana
 11. 11. KVARTALNI IZVEŠTAJ
  – Za četvrti kvartal 2014. godine
 12. 12. KONTROLA NABAVKI
  – Sa aspekta interne i eksterne kontrole (budžetske inspekcije i eksterne revizije)
 13. 13. RADIONICA: Izrada plana nabavki za 2015. god.
 14. 14. PITANJA I ODGOVORI