Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i završni račun za 2013 godinu

19. februar 2016. godine, Gimnazija „Žarko Zrenjanin“, Vrbas

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Plan javnih nabavki
  – Kako odrediti istovrsnost dobara usluga i radova?
  – Najčešći problemi pri izmeni plana javnih nabavki
  – Finansijski plan i plan javnih nabavki
 2. 2. Stručna ocena ponude – najčešće greške u praksi
 3. 3. Uslovi i kriterijumi u postupcima javnih nabavki
 4. 4. Izvršenje Ugovora o javnoj nabavci – Kontrola prijema dobara,usluga i radova
 5. 5. Centralizovane nabavke – primer Grada Beograda
 6. 6. Praktični primeri sprovođenja postupaka javnih nabavki:
  – Okvirni sporazum
  – Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
  – Javne nabavke male vrednosti
  – Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
 7. 7. Pitanja i odgovori