Marija Ranđelović
Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača

Naučna monografija Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača, nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada u sistemu obrazovanja u Srbiji i neposrednog svedočenja da od profesionalne osposobljenosti pedagoškog radnika, u najširem smislu, njegove motivisanosti, etičnosti i uopšte kreativnosti, u velikoj meri, zavisi kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i njegova efikasnost.

Gotovo je nemoguće govoriti o strategiji obrazovanja u Srbiji, kao načinu da se odgovori zahtevima i potrebama savremenosti i budućnosti, a da se, osim o reformisanju, inoviranju i usavršavanju, kako na globalnom i regionalnom, tako i na nacionalnom i lokalnom nivou, ciljeva obrazovanja i vaspitanja, nastavnih planova i programa, školskog sistema i neposrednog pedagoškog rada, ne započne ili ne završi sa nastavnikom ili vaspitačem, kao osnovnim činiocem uspešnosti vaspitno-obrazovnog procesa.

2.500,00 RSD
PDV uračunat