Licenca za direktore
Stalno stručno usavršavanje

Princip stalnog stucnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih
u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se ocekuje da svoja znanja,
veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o licenci
za direktore, kao i o stalnom strucnom usavršavanju i napredovanju u
zvanja nastavnika, vaspitaca i strucnih saradnika.
Brošuru je priredio Srboljub Timotijevic koji je radni vek proveo u sistemu
obrazovanja i vaspitanja, od škole do odgovornog mesta u Ministarstvu
prosvete, nauke i tehnloškog razvoja.
Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji
sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Nakon više od petnaest godina, kada je prvi put u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana obaveza obuke i polaganja ispita za direktora ustanove, Ministar je doneo Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 63) od 17. avgusta 2018. Ovim Pravilnikom su konačno stvoreni uslovi da direktori ustanova ispune obavezu koja im je propisana još davne 2003. godine.

915,00 RSD
PDV uračunat